Utbildningar

Olika behov och förutsättningar gäller på varje arbetsplats därför vill vi att du och ditt företag själva ska kunna forma era utbildningsdagar  för att uppnå bästa resultat och för att ni ska få ut mesta möjliga av er investering.

Välj mellan följande ”smörgåsbord” och kombinera efter dina behov:

*  Kommunikationsstrategi. Analys av reklambudskap

*  Tankekraft och säljkraft. Våga-vara-personlig-modellen

*  Lust genom Affirmationsteknik. Visualisering och målplanering

*  Psykologiskt målgruppstänkande. Motivation och argumentation.

*  Profilera budskap med känslomässig intelligens.

*  Kroppsspråkets makt. Rösten och personligheten. Färgpsykologi.

*  Rollspelsträning. Dialogträning. Kommunikationsövningar.

En eller flera av ovanstående programpunkter brukar oftast finnas med när vi skräddarsyr en kortare utbildning om 1-4 heldagar eller uppdelad på ett antal kvällsseminarier.

__________________________________________________________

Vi ställer ofta frågan, i vilka arbetsituationer som utbildningen betytt mest för deltagarna. Då kan svaren låta så här:

”Att rätt kunna använda mig utav den mänskliga aspekten i mina olika kundkontakter.”
”I mitt jobb som enhetschef vid personalmöten och sammanträden.”
”Vid föredrag och presentationer när man vill förändra attityder eller beteenden.”
”När jag skall tyda andras signaler i en konfliksituation.”
”I arbetet med mina patienter där det många gånger kan vara svårt att kommunicera med ord.”
”I förändringssituationer för att kunna motivera.”

Rösterna, utvärderingarna från olika utbildningar är ganska samstämmiga och gärna något man plockar fram en regnig dag.

”Agneta är en mycket energigivande, inspirerande och kraftfull ledare som kan konsten att locka fram deltagarnas dolda tillgångar, få dem att skratta och må bra och samtidigt kunna påvisa det de kan förbättra på ett positivt sätt.”
”Agneta är härlig att lyssna till och underhållande, man får en extra kick och en helt ny syn på marknadsföring, många värdefulla idéer och förslag kring det egna marknadsföringsmaterialet och målgruppsanalyser.”
”Roligt, stimulerande, tiden bara försvann. Du Agneta har gett mig ytterligare kunskaper och tips att komma framåt och bli en bättre kommunikatör och ledare.”

En av de mer populära ”fasta” utbildningsprogrammen är tvådagars-upplägget ”Allt köps på känsla”.

Under ”Allt köps på känsla”  får du som egenföretagare, eller som företagsam i vidare bemärkelse, möjlighet att tränga djupare in i ”den mänskliga aspekten” som är så avgörande när kunden väljer det ena framför det andra.
Och som är så viktig att ta hänsyn till även när du är ute och för en dialog med kunden i sociala medier.

Den stora utmaningen idag är att det finns så många ”likvärdiga” produkter, tjänster, människor, därför blir ”den mänskliga aspekten” det som gör en ”kontakt” till en ”affär”.
Hur ska du kunna tillföra den där extra dimensionen och visa på vad ditt erbjudande betyder för kunden i hennes vardag?
Det är en av de saker du får med dig i bagaget efter dessa utbildningsdagar.

Slå mig gärna en signal på 073-922 24 96 eller skicka en e-post till borjessonpihl@gmail.com

Med rätt förväntan och många glada skratt, kommer vi tillsammans att kunna ”lyfta berg”.

_________________________________________________________

TACK  för att du tog dig tid att läsa ända hit!

Som belöning vill jag gärna bjuda dig på ett gott skratt.  Det förlänger, som bekant, livet:)

________________________________________________________

Genom åren har jag haft nöjet att möta många olika människor i olika former av utbildningar.
Först som lärare vid Göteborgs Universitet inom området Informationsteknik, därefter har jag i egen regi arbetat som coacher och tränare i kommunikation, marknadsföring, personlig utveckling, grupp- och chefsutveckling.
Från början mest inom den offentliga sidan, i kommuner, landsting, länsstyrelser, på sjukhus, tandvårdscentraler, vårdcentraler, runt om i landet.
Men många nöjda kunder finns även inom banker, bostadsföretag, hotell för att nu nämna några.

Det skall bli trevligt att få göra även din bekantskap!

Annonser