Projekt

Att jobba som projektledare är kul, speciellt om man når fram till uppsatta mål och har en bra styrgrupp att samarbeta med.
De senaste åren har jag haft nöjet att vara projektledare för tre framgångsrika affärsutvecklingsprojekt med mycket trevliga och kompetenta medarbetare.

Marknadsföring, Kommunikation och Framtidstro var ett regionalt marknadsföringsprojekt som riktade sig till kvinnor som driver företag.

Projektet omfattade bland annat en serie utbildningsdagar i argumentationsteknik, psykologiskt målgruppstänkande, profilering av budskap, visualisering för att släppa fram lusten och kreativiteten.
Projektet genomfördes i omgångar, med mig som föreläsare och startade bland företagarna i Kungsbacka för att sedan spridas med framgång till Varberg, Falkenberg och Halmstad.

Affärsutvecklingsprojektet PÅ EGNA BEN var ett annat spännande utbildningsprojekt där tillväxten i kvinnors företagande ökade starkt. I den tillväxtundersökning som gjordes vid projektets slut visade det sig att nio av tio företagare i nätverket Gertruds Döttrar under projekttiden haft en tillväxt i sina företag på mer än tio procent. Flera hade en tillväxtökning på mellan 50 och 100 procent.

Läs mer här.

PÅ EGNA BEN och Kungsbackas tillväxt av kvinnors företagande fick stor uppmärksamhet och mediebevakning och intresse var stort även på riks.

Det allra nyaste projektet, som jag är initiativtagare till och även projektledare för, är Affärsnytta & Sociala Medier – ett unikt samverkansprojekt mellan skola och näringsliv. Projektet startade i augusti 2010 och pågick till och med november 2010. Projektet omfattar en unik utbildningsserie om 10 kurstillfällen och två konferenser där ungdomar och företagare möts, i ett dubbelt mentorskap för att skapa affärsnytta.

Mer info  på Gertruds Döttrars hemsida, på vår Facebooksida samt på Affärsnytta & Sociala mediers webbsida.

Som projektledare för Affärsnytta & Sociala medier kommer jag även att följa projektet här på min blogg.

Kontakta mig på borjessonpihl@gmail.com så berättar jag gärna mer.

Annonser